Wie zijn wij?

Helios Solutions is een kleinschalig hulpverleningsbedrijf dat ambulante hulpverlening in de drie noordelijke provincies biedt. Helios Solutions biedt (ortho)pedagogische begeleiding en ondersteuning aan jonge kinderen, jeugdigen, gezinnen en individuele volwassenen die zich beperkt voelen in hun dagelijks leven. De begeleiding richt zich onder meer op pedagogische, psychosociale, gedragsmatige en psychische problemen van cliënten. Tevens is Helios Solutions gespecialiseerd in het begeleiden van etnische groepen; zij kunnen specifiek bij ons terecht met vragen over opvoeden en opgroeien in twee culturen.

Onze visie

Iedereen hoort erbij en moet zelf de regie voeren Helios Solutions vindt dat iedereen erbij hoort en mee moet kunnen doen in de maatschappij. Voor jong en oud, gezinnen en individuele volwassenen die zich beperkt voelen in hun dagelijkse leven. Het is van belang dat de cliënt zelf de regie over zijn/haar eigen leven voert en dat zijn/haar krachten versterkt worden (‘empoweren’). Helios Solutions is deskundig in het begeleiden van mensen die zich beperkt voelen in hun zelfredzaamheid. Bij het ondersteunen van de cliënten vinden wij het inzetten van het netwerk van de cliënt belangrijk.

Basisprincipes en uitgangspunten

Afhankelijk van de hulpvraag zetten wij verschillende methoden in. Bij het begeleiden en ondersteunen van cliënten gebruikt Helios Solutions het competentiemodel als leidend methodisch model. Daarnaast gebruiken wij de Triple P methodiek.

Empoweren: nadruk op sterke kanten en doorbreken van de negatieve spiraal

Hulpverlenen op basis van het competentiemodel, maar ook de Triple P methodiek betekent dat er veel aandacht voor de sterke kanten, vaardigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt is. Er wordt gekeken naar wat de cliënt al kan en naar wat hij/zij nog wil leren. De hulpverlening is concreet en praktisch en sluit aan bij de behoeften en belangen van de cliënt. De begeleiding en ondersteuning zijn gericht op het vinden en herstellen van het evenwicht en op het doorbreken van de negatieve spiraal waarin cliënten zijn terechtgekomen. Bij deze vorm van hulpverlening wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van de beschermende factoren in de omgeving (bijvoorbeeld een goed functionerend netwerk) van de cliënt en van de beschermende eigenschappen van de cliënt zelf (bijvoorbeeld veerkracht). Daarom spelen het vergroten en versterken van het sociale netwerk van onze cliënten hierin een belangrijke rol. Helios Solutions gaat uit van de eigen krachten van de clienten en hoe deze verder versterkt kunnen worden (‘empoweren’).

Vraag- en oplossinggericht werken

Helios Solutions vindt het belangrijk om vraaggericht te werken. Vraaggericht werken wil zeggen dat er steeds een dialoog tussen de hulpverlener en de cliënt plaatsvindt. In het begeleidingsproces is de cliënt de ervaringsdeskundige. De cliënt brengt deze deskundigheid in en de hulpverlener zijn of haar professionele deskundigheid. Bij het oplossinggericht werken is het van belang dat de cliënt betrokken wordt bij het vinden van oplossingen.

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Helios Solutions streeft naar een zo gezond mogelijk levenswijze van de cliënt en combineert de gangbare hulpverlening met het bevorderen van een gezonde leefwijze, waarin onder andere voeding en beweging een grote rol spelen.

Samenvattend

Helios Solutions stelt de cliënt centraal en stelt hem/haar in staat om de regie over het eigen leven te voeren.
Helios Solutions versterkt de krachten van de cliënt (‘empoweren’).
Helios Solutions vindt het inzetten, versterken en uitbreiden van het netwerk van de client belangrijk.
Helios Solutions werkt vraaggestuurd en oplossingsgericht en betrekt de cliënt bij het vinden van oplossingen.
De hulpverlening is op maat.
Helios Solutions heeft aandacht voor gezond eet- en leefgedrag.

Wilt u contact opnemen?

Helios Solutions

Wij zijn voor spoed 24-uur per dag telefonisch bereikbaar.
Ons kantoor is open van dinsdag tot en met vrijdag van 9u tot 17u.

Bezoek adres: P.C. Hooftlaan 1a, 9721 JM te Groningen

Telefoon: 06 44 86 95 13

E-mail: info@heliossolutions.nl


Post adres: Lepelaar 66, 9728 XE te Groningen

KvK: 71373721

AGB-code: 41412729

Waar kunt u ons vinden?