Ons zorgaanbod

Voor wie?

Helios Solutions biedt professionele begeleiding en ondersteuning aan verschillende doelgroepen, zoals gezinnen met opvoedingsmoeilijkheden, kinderen en jongeren met probleemgedrag, mensen met psychische problemen en mensen met een verstandelijke beperking. Ook allochtone groepen met hun specifieke opvoedingsvragen kunnen bij Helios Solutions terecht.

Ervaart u moeilijkheden op de volgende levensgebieden?

Opvoeding: ook specifiek opvoeden in twee culturen;
Psychische problemen: depressies, angsten, ADHD, autisme-stoornis en achterstand op verstandelijk of sociaal-emotioneel gebied;
Dagbesteding: werk en vrijetijdsbesteding;
Netwerk: sociale relaties en sociale vaardigheden;
Psychosociale problemen: wonen en zelfredzaamheid;
Financiën: plannen, ordenen en schuldenproblematiek;
Gezonde levenswijze: overgewicht, ongezond eetpatroon, emoties weg willen eten, weinig lichamelijk beweging en gebrek aan energie.

Specifiek aanbod

Gezins- en opvoedingsondersteuning

Lang- en kortdurende opvoedingstrajecten aan huis;
Ambulante begeleiding;
Specifieke ondersteuning in het opvoeden in twee culturen;
Opvoedingscursussen op basis van Triple P methode;
Versteviging van de pedagogische draagkracht van ouders.

Het vertrekpunt is de reeds aanwezige kracht en vaardigheden van de ouders zelf (‘empowerment’). Hierin is inzetten van eigen netwerk belangrijk.

Individuele begeleiding

Het vergoten van weerbaarheid en het ontwikkelen van sociale vaardigheden die helpen beter te functioneren in het dagelijkse leven;
Het vergroten van zelfredzaamheid, zodat je je leven beter kunt plannen, ordenen en een goede dagelijkse structuur hebt, zodat jij zelf de regie over je leven kunt voeren;
Het vergroten van het sociale netwerk;
Ondersteunen bij het zoeken naar een geschikte dagbesteding, individuele begeleiding jongeren;
Voorkomen van spijbelen, ondersteunen bij het huiswerk en vrijetijdsbesteding.

Psycho-educatie

Het leren omgaan met psychische problemen: depressies, angsten, ADHD, autisme-stoornis en achterstand op verstandelijk of sociaal-emotioneel gebied;
Het herkennen en voorkomen van problemen die voortkomen uit de bovenstaande psychische stoornissen.

Jobcoaching

Het zoeken naar passend werk;
Het bieden van ondersteuning op de werkvloer.

Wilt u contact opnemen?

Helios Solutions

Wij zijn voor spoed 24-uur per dag telefonisch bereikbaar.
Ons kantoor is open van dinsdag tot en met vrijdag van 9u tot 17u.

Bezoek adres: P.C. Hooftlaan 1a, 9721 JM te Groningen

Telefoon: 06 44 86 95 13

E-mail: info@heliossolutions.nl


Post adres: Lepelaar 66, 9728 XE Groningen

KvK: 71373721

AGB-code: 41412729

Waar kunt u ons vinden?